fredag 11 maj 2018

Frekvenshöjning visst – men bara om Jorden krymper

Det har påståtts att Jordens resonansfrekvens, Schumannresonansen, skulle ha höjts från 14 Hz till 3500 Hz och att det är en del av ett pågående frekvensskifte som gör att alla kommer med i en dimensionell uppstigning (eller dör). Visst är det sant, men bara om du förut hade en mil till jobbet och nu bara har 20 meter! Låt mig förklara en rolig myt.

Med spänning i luften
Mellan Jorden och jonosfären, som båda är elektriskt ledande uppstår det ett instängt utrymme för elektromagnetiska vågor. Vågorna får sin energi av när de 400 000 Volt spänning som ligger mellan Jorden och Jonosfären urladdas genom åskväder. Och det rör sig om många urladdningar. Det finns i snitt 2000 åskväder över Jorden och det pågår runt 50 urladdningar i sekunden.
Varför dessa frekvenser?
Vad är det då som ger Schumannresonansen sina frekvenser som ligger på omkring 7,83, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8, 39 och 45 Hz. Jag skriver omkring dessa frekvenser för det är också en myt att den ligger på exakt 7,83. Titta på grafen nedan så förstår du att siffrorna är medelvärden. Grundfrekvensen varierar dagligen mellan 6 och 9 Hz på grund av väder och solstormar.


Jorden en resonanskavitet
För att förstå varför just dessa frekvenser uppstår kring vår planet behöver man se planeten som den resonanskavitet som den är. Kalla den för en stor rymdflöjt. I följande bild ser du de tre första grundvågornas utbredning i utrymmet som är kring 80 – 100km högt.


Om man rätar ut kaviteten ser man att det är naturligt för vågorna att bara kunna svänga kring vissa värden från 7,8 till 45 Hz. I bilden nedan motsvarar första vågen 7,8 Hz, andra motsvarar 14 Hz och tredje motsvarar följaktligen 20 Hz och så vidare. Så enkelt är frekvenserna förklarade. Vad består då påstådda frekvenshöjningen i?


Originalmyten
En källa från 2013, som jag tror är ursprungsmyten, kommer från ett uppstigningsnille vid namn Chris Thomas. Enligt honom har Jorden sedan den 10 december 2013 sakta börjat öka de lägsta ändfrekvenserna. Han beräknade den skulle bli 100 Hz vid nyåret 2014 och skulle förväntas stiga till 3000 Hz under 2014 för att nå 3500 Hz som nya grundfrekvensen. Hade Jorden gjort det snabbt skulle 90% av befolkningen i västländerna ha dött över natten. (De som inte hänger på dör i alla fall men inte lika många och inte lika snabbt. Frekvenshöjningens och uppstigningens baksida är alltid att det ska ske en sållning och vi får bara goda människor kvar).

Tillbaka till fakta
Vad krävs då för att höja Schumannresonans kring Jorden? Jo, att kaviteten, det vill säga utrymmet kring Jorden krymper. Alltså att Jorden blir 250 gånger smalare kring sin midja! Titta på bilden nedan så ser du vad som behövs för att klämma ihop grundfrekvensen till 3 gånger högre. (Föreställ dig då 250 gånger högre frekvens som Chris Thomas påstått).


Pressa en musiker
Om du inte skulle tro mig så gå till en musiker med flöjt och försök få henne att pressa ut 250 gånger högre ton ur sin blockflöjt! För det krävs inte bara tryckluft utan en mikro-flöjt som får en piccolo flöjt att se ut som ett grovt avloppsrör.


Så vad kan jag säga? Om du trodde på den här frekvenshöjningsmyten har du bokstavligen blivit blåst. Har du betalat för det här får du stå för fiolerna också.

Krympa 1 mil till 20 meter
Det är ingen idé att lägga ut en bild på hur liten Jorden skulle behöva bli för att bilda ett så kort hålrum för vågorna, men jag kan ge dig några jämförelser. För att ge högre frekvens måste alltså Jorden krympa sin midja. Om du förut åkte 1 mil till jobbet behöver du nu bara gå 20 meter! Vad svenskens medelvikt (nuvarande 75kg) skulle bli är svårt att säga. Jag tyckte det var oviktigt att göra beräkningar på det. Men om bara Jorden, och inte oceanerna skulle krympa, skulle vi alla behöva djupgående dykarutbildning, oavsett var vi bor.

Välj elektroniskt eller dingla
Om du fortfarande skulle vara höjningstroende så gå till sajter som registrerar Schumannresonans dagligen sedan många år. De registrerar elektroniskt och dinglar inte pendel som Chris Thomas gör. Ingen höjning alls finns att finna elektroniskt. Variationen ligger som förväntat inom det normala, för vår rymdflöjt håller sin midja stadig. Tur det för jag skulle inte gilla att min flöjt skulle krympa så in i vassen. 

Mikael Kvist
Klärvoajant och ingenjör

---------------------------------------------

Här har du boktips:
  • Seven Subtle Vibrations – A scientific study of Schumann Resonance, 2002 by Benjamin Lonetree.
Och här är länktips:
Hälsa på mig gör du här:
Länka hit till bloggen:


onsdag 21 februari 2018

Hellre ostörd än avstörd

 

Ibland kan resultat förvåna som när man tror sig göra ett enkelt experiment med slagruta. Att lägga ut spår är inte vad man tänker de gör när de mäter med hjälp av slagruta.

Spridda resultat
En av de mest grundläggande insikterna om hur slagrutepersoner skapar sina fält de mäter kom vid en enkel försöksuppställning. En i taget fick gå en bestämd sträcka och vi märkte ut var de fick utslag. Ingen av deltagarna fick veta något om de andras utslag. Först såg det ut som vi valt fel område. De första att gå sträckan var ovana personer och vi fick spridda resultat. Praktiskt taget ingen fick utslag på samma ställe.

Kunde en kunde alla
Plötsligt fick försöket en vändning. En slagrutevan man gick sträckan. Ingen tvekan var han fick utslag. Efter honom kom fler som inte var slagrutevana men alla fick resultat som låg på samma ställen som den slagrutevana personens utslag! Självklart kunde inte försökspersonerna veta var de föregående fått utslag. Vad innebar detta? Jo, en slagrutevan person mäter inte bara. En slagrutevan lägger ut spår och förstärker spåren så starkt att andra ovana får samma utslag!

PSI-spåret
Det här ger anledning att nämna boken PSI-spåret ur en ny synvinkel. Boken redovisar en metod att hitta förlorade föremål genom att en person fokuserar på föremålet och en annan med slagruta går runt den första personen och mäter det spår som uppstår. På det viset kan slagrutepersonen få utslag i den rikning som föremålet ligger. Försöken har gett träff upp till 2 av 3 försök vilket är långt över slumpen. PSI-spåret visar på att det uppstår ett spår mellan personen och det den söker.

Utvidgat PSI-spår
De här resultaten jag redovisar ovan innebär en vidgning av begreppet PSI-spåret till att omfatta att även slagrutepersonen lägger ut tydliga spår som andra ovana nästan snubblar på av tydlighet. Att slagrutepersoner förstärker fälten mångfalt så även en ovan person kan mäta dem ger konsekvenser som inte förståtts och ännu mindre diskuterats i slagrutekretsar. Jag skall ge ett skrattretande exempel från mitt eget hem.

Finner de eller lägger de en rak en?     (from: psychics.co.uk)

Skapa störfält
Det är många original jag mött under åren, avstörare inte minst. Den jag fick uppleva i mitt kök väljer jag att inte nämna vid namn. Som pinne- och energifixerad uppfinnare var han otroligt entusiastisk över sina små konstruktioner och hur fantastiska de var. Vi hann knappt komma in från hallen förrän han satte igång. Genast tog han fram pekare i mitt kök och tog ut en störlinje tvärs över rummet. Sen hängde han upp sin lilla manick på min vägg och mätte igen. Störlinjen var helt borta! Han var i ett exalterat tillstånd hur bra hans uppfinning fungerade.

Tappade hakan
Jag häpnade så det måste ha synts. Men inte över vad hans avstörande manick åstadkom. Tvärt om. Jag hade huset helt under kontroll. Jag visste jag inte hade några störande troll som rände rätt igenom mitt kök som kraftiga linjer. Jag sa ingenting men jag var helt fascinerad av hur han kunde kasta ut en störlinje bara för han ville ha en och visa sin fantastiska manick på! Störlinjen blossade upp lysande för mina klärvoajanta ögon! Hade aldrig sett något liknande förut! Och självklart släckte han den så fort han fick slänga upp sin avstörningsmanick på väggen. Jag fick låna hans avstörare och tyckte att det var bäst så jag slapp städa efter honom. Ingen mäter några som helst så kallade energier utan att samtidigt förstärka eller till och med skapa dem. Det är ett som är säkert. Det blir dessutom grova spår, som sådana som jag både ser och känner av.

Fritt från avstörare
Jag skulle aldrig släppa in en slagruteperson i mitt hus för att förstärka alla störzoner så jag inte kan trivas där och måste köpa avstörning av honom! Nej tack. Jag har samma förbud i mitt hus mot rökare som slagrutefolk – pinnarna lämnar man utanför! Doften de lämnar efter sitter kvar i veckor fast jag vädrar. Jag trivs i mitt hus, tro mig.

Hemma är det ohämmat fritt
Det finns ingenting som är så gott som vågor som svänger genom min kropp harmlöst. Och alla vågor som är lika mig är förstärkta så att jag har en riktigt mysig känsla varje gång jag kommer hem innanför dörren. De lever. Därför säger jag: Hej Huset! Jag jobbar inte med avstörning. Vid några enstaka tillfällen har jag hjälpt till att städa ut resultaten av avstörares härjningar. Kalla mig trivselinförare som kontrast till skrämselinförarna.

Hellre ostörd än avstörd - Min melodi i kosmiska vågornas hav

PS Dessutom har jag i massa år avsiktligt sovit i min säng som stått på fler kryss än en flerplanskorsning har tillfarter. Jag avstörde inte. Jag bestämde mig att inte störas helt enkelt. Det fungerar lika bra som en manick, för det är så manicker fungerar. DS

Mikael Kvist

(Den här artikeln skrevs ursprungligen för tidskriften Slagrutan, men man ville inte ha den. Tydligen var den för störande ;)

Pinne upp och pinne ner - ibland går det åt olika håll
Vill du bidra med dina observationer, diskutera udda tankar eller bara få kontakt. Alltid öppen för nytt intressant. Hör av dig via: www.mikaelkvist.se